Wypowiedzenie prawo pracy

Polski Adwokat w Niemczech wyjaśnia: wypowiedzenie dyscyplinarne w prawie pracy – Kündigung.

W dzisiejszym numerze przedstawiony zostanie bardzo ciekawy przypadek z praktyki adwokackiej kancelarii Maciej Pazur – Polskiego Adwokata w Niemczech. Jest to przykład, pokazujący, jak ważne jest dobranie odpowiedniej strategii tak, aby pomóc klientowi w jego rzekomym „beznadziejnym“ położeniu. Poniżej opisany przypadek jest autentycznym zdarzeniem z którym miała do czynienia kancelaria Pazur. Sprawa dotyczy wypowiedzenia w prawie pracy w Niemczech, a konkretnie wypowiedzenia dyscyplinarnego.

  1. Stan faktyczny

Dwóch kolegów pracowało od kilku lat u jednego i tego samego pracodawcy. Pewnego dnia otrzymali wypowiedzenie dyscyplinarne z pracy, ponieważ rzekomo ukradli drogi sprzęt pracodawcy. Samym powodem do wypowiedzenia było podejrzenie pracodawcy, oparte na nagraniu wideo, na którym co prawda nie było bezpośrednio widać twarzy złodziei, jednak – jak twierdził sam pracodawca podczas procesu – postury obydwu osób z jego punktu widzenia wskazywały na owych dwóch kolegów. Oprócz tego, tylko te dwie osoby miały dostęp do skradzionych rzeczy, a ich zniknięcie nastąpiło bezpośrednio po ich dyżurze w pracy. Obydwaj koledzy przyszli do kancelarii Pazur nie tylko z problemem wypowiedzenia dyscyplinarnego z pracy. Mieli na karku również postępowanie prokuratorskie. Prokurator oskarżał ich o to samo, powołując rzekome dodatkowe dowody w postaci zapisanych zeznań świadków.

  • Stan prawny

Kradzież w pracy to powód na bezsporne wypowiedzenie w prawie pracy w Niemczech, a w szczególności w trybie natychmiastowym (außerordentliche Kündigung – wypowiedzenie dyscyplinarne). Wypowiedzenie w trybie natychmiastowym jest bardzo niekorzystne dla pracownika, ponieważ bezpośrednią konsekwencją jest brak świadczeń socjalnych na okres kolejnych 12 tygodni (Sperre bei der Bundesagentur für Arbeit). Oprócz tego pracodawca ma prawo na tej podstawie wystawić negatywne świadectwo pracy, co akurat w wyżej wymienionym przypadku stanowiło ogromny problem, ponieważ klienci pracowali u tego pracodawcy od ponad ośmiu lat. „Dyscyplinarka“ to również podstawa do zapłaty pracodawcy odszkodowania. Ponad to okradnięcie pracodawcy to delikt, za który grozi odpowiedzialność karna i grzywna w wysokości kilku lub nawet kilkunastu tysięcy euro – tak jak w omawianym przypadku.

  • Taktyka kancelarii

Polski Adwokat w Niemczech wyjaśnia: Pierwszą czynnością jaką wykonała kancelaria Pazur było złożenie pozwu o ochronę stosunku pracy (Kündigungsschutzklage). Mimo, że powód wypowiedzenia był bardzo poważny, a podejrzenie bardzo wysokie, złożenie stosownego pozwu było pierwszym krokiem do obrony. Dla sędziego liczą się suche fakty i dowody. Kancelaria Pazur przejęła w tym przypadku również kompleksową obronę w prawie karnym na zarzuty prokuratury.

Praca kancelarii nie polegała jednak jedynie na złożeniu pozwu o ochronie stosunku pracy. Zważywszy na ciężar podejrzenia konieczne było zagranie taktyczne. Takim zagraniem okazało się złożenie dwóch różnych pozwów w sądzie pracy tak, aby jedną i tą sprawę rozpatrywało dwóch różnych sędziów. Taka taktyka doprowadziła do zmęczenia przeciwnika, ponieważ z jego perspektywy był to podwójny nakład czasowy, jaki musiał przeznaczyć, by uzasadnić swoje wypowiedzenia dyscyplinarnego. Doprowadziło to również do zamierzonego efektu, jakim było to, że dwoje sędziów odmiennie patrzyło na całą sprawę. Jeden nawet sugerował pracodawcy wycofanie wypowiedzenia. Doprowadziło to do dezorientacji przeciwnika i przyczyniło się do sukcesu w obu przypadkach.

Natomiast obrona przez kancelarię Pazur w postępowaniu karnym miała na celu wpłynięcie na prokuratora przez odpowiednie oświadczenie, sporządzone przez kancelarię, tak aby doprowadzić do umorzenia postępowania karnego. Podczas rozmowy z prokuratorem kancelaria Pazur zwróciła uwagę na brak podstaw do aktu oskarżenia i trudności jakie prokurator będzie miał w udowodnieniu kradzieży.

  • Podsumowanie

Wynikiem sprawy było to, że postępowanie karne zostało całkowicie umorzone, a procesy w sądzie pracy wygrane. Pracodawca, który twierdził, że ma podstawy do wypowiedzenia – musiał wypłacić klientom jeszcze odszkodowanie. Powyższy przypadek pokazuje jak ważne jest aby nie zrażać się, jeśli sytuacja z pozoru – tak jak w naszym przypadku – wydaje się być beznadziejnie trudna. Zaangażowanie adwokata w jak najszybszym momencie oraz dobra taktyka adwokacka, może doprowadzić do tego, że nawet ciężkie sprawy jesteśmy w stanie wygrać.

Adwokat Maciej Pazur LL.M.

Adwokat Maciej Pazur LL.M.

Adwokat oferuje doradztwo i przedstawicielstwo we wszystkich przypadkach prawa gospodarczego w szczególności prawa pracy jak i prawa karnego.