Czy gas pieprzowy jest dozwolony w Niemczech? (Pfefferspray)

W dzisiejszym artykule przedstawiona zostanie problematyka gazu pieprzowego. Kancelaria Maciej Pazur – polski adwokat w Niemczech –  otrzymała zlecenie obrony klientki, w postępowaniu karnym, oskarżonej o posiadanie niebezpiecznego narzędzia. Okazało się, że klientka była w posiadaniu typowego gazu pieprzowego, jakiego używają z reguły kobiety w celach obronnych. Mimo wszystko w postępowaniu prowadzonym przez prokuraturę w Monachium, oskarżona była z kodeksu dotyczącego zakazu posiadania broni. Prokurator uznał, iż gaz pieprzowy jest bronią w rozumieniu ustawy o zakazie posiadania broni (po Niem. Waffengesetz), za co groziła klientce odpowiedzialność karna.

1. Jak to jest z tym gazem pieprzowym w Niemczech. 

Cała problematyka polega na tym, że niemiecki kodeks karny, nie defniuje pojęcia gazu pieprzowego. Zabronione są ruchome przedmioty, które zawierają substancje drażniące (Reizstoffspühgeräte). Gaz pieprzowy z reguły zawiera właśnie  takie substancje. 

2. Czy to automatycznie oznacza że gaz pieprzowy jest w Niemczech nielegalny?

Odpowiedź na to pytanie jest taka, jak zawsze: wszystko zależy od pojedyńczego przypadku. Ogólnie rzecz ujmując, jeżeli gaz pieprzowy jest przeznaczony, jako narzędzie służące do redukcji ataku czy obrony skierowanym przeciwko ludzi, wtedy jest uznawany za broń w rozumieniu powyższej ustawy i zabroniony.

Wyjątek stanowi wyłącznie gaz pieprzowy, który służy wyłącznie do obrony przeciwko zwierzętom. Taki gaz pieprzowy jest legalny i można go używać. Ważne jest zatem, aby producent, sprzedawca, sklep internetowy wyraźnie taki gaz opisał, jako gaz pieprzowy przeznaczony do obrony wyłącznie przeciwko zwierzętom, a zasięg nie przekraczał dwóch metrów. Często jednak opis produktu jest niejedoznaczny, co może powodować problemy.

3. Jakie kary grożą za posiadanie gazu pieprzowego. 

Jeśli okaże się że posiadamy gaz, który spełnia warunki ustawy przeciwko broni, grożą nam kara pieniężna (Geldstrafe), a w szczególnych przypadkach również kara pozbawienia wolności. Mimo wszystko, istnieją możliwości do tego, aby uzyskać korzystny wynik w postępowanieu przygotowaczym, bez kary pieniężnej.

4. Konkretny przypadek Kancelari Pazur.

Tak właśnie wyglądała obrona w wyżej wymienionym przypadku. Klientka posiadała gaz pieprzowy, przez prokuratora uznany jako gaz służący do ataku przeciwko ludziom. Z tego powodu był to przedmiot uznany za zabroniony. Mimo wszystko udało się uzyskać umorzenie postępowania karnego, ponieważ wykazaliśmy w obronie, że klientka niedokońca miała świadomość zakupionego towaru, a opis produktu był niejednoznaczny. Oprócz tego udało się wykazać, że klientka w przeszłości miała już niebezpieczne sytuacje życiowe i nie miała w zamiarze nikogo atakować. Dzięki takim argumentowm udało się przekonać prokuratora, do umorzenia postępowania, bez jakiejkolwiek kary. Ważnym aspektem było również to, że klientka niezwłocznie skontaktowała się z kancelarią, tak że możny było porozumieć się z prokuratorem, zanim sprawa nabrała biegu.

5. Podsumowanie

Kwestia gazu pieprzowego w prawie niemieckim jest niejednoznaczna i dość skomplikowana. Najważniejszą kwestią jest jak najszybszy kontakt z adwokatem w celu wypracowanie modelu obrony. W omawianym przypadku kllientka skontaktowala się z kancelarią już następnego dnia, po zatrzymaniu. Gdyby nie zwróciła się ona o pomoc prawną, otrzymałaby nakaz karny (Strafbefehl), a wtedy obrona byłaby o wiele trudniejsza.

Adwokat Maciej Pazur LL.M.

Adwokat Maciej Pazur LL.M.

Adwokat oferuje doradztwo i przedstawicielstwo we wszystkich przypadkach prawa gospodarczego w szczególności prawa pracy jak i prawa karnego.